Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

1. Μπορεί να γίνει γείωση του STOPCOR στην ηλεκτρική εγκατάσταση;

   Όχι, γείωση κάνουμε μόνο με το ούπα στο έδαφος και είναι απόλυτα επαρκής.

2. Μπορούμε να το ελέγξουμε ανοίγοντας το κουτί του για να δούμε αν έχει φθαρεί το ανόδιο;

  Ο σωστός έλεγχος γίνεται μετρώντας την τάση του με το βολτόμετρο.

3. Πως διαπιστώνουμε οτι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

  Η τάση του ανοδίου πρέπει να είναι απο 1 volt και πάνω

4. Η σύνδεση του STOPCOR στην υδραυλική εγκατάσταση γίνεται στο σωλήνα που περνάει το ζεστό νερό ή το κρύο, στην είσοδο ή στην έξοδο;

  Η σύνδεση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μεταλλικό σημείο της υδραυλικής εγκατάστασης.

5. Μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο όπου θα είναι εκτεθειμένο στις διάφορες καιρικές συνθήκες;

  Φυσικά, η συσκευή δεν επηρεάζεται απο τις καιρικές συνθήκες.

6. Το STOPCOR μπορεί να προστατεύσει την εγκατάσταση απο τα άλατα;

 Ναι. Το STOPCOR  δεν σπάει τα άλατα αλλά απο την στιγμή που θα τοποθετηθεί δεν επικάθονται άλατα.

7. Εάν δεν επιθυμούμε να τρυπήσουμε το δάπεδο - πλακάκι ή τη μόνωση στην ταράτσα, που αλλού μπορούμε να γειώσουμε;

  Στην πρώτη περίπτωση τρυπάμε τον τοίχο και τοποθετούμε εκεί το μεταλλικό ούπα. Στην ταράτσα αν δεν υπάρχει τοίχος, γειώνουμε χρησιμοποιώντας μια μπετόβεργα που εξέχει από τον οπλισμό του κτιρίου.

 
SSL Certificates