Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει :

- Καθοδική Προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων ψύξης - θέρμανσης - ύδρευσης και ηλιακών θερμοσιφώνων με την αυτόνομη συσκευή STOPCOR.

- Μελέτη χώρου και τοποθέτηση STOPCOR σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις (εργοστασίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων κ.α.)

- Ανίχνευση και έλεγχος των υπόγειων μεταλλικών αγωγών με τη χρήση μηχανήματος Mapper τύπου PCMx Locator - Tx150 PCM Transmitter Kit.

- Τεχνική υποστήριξη.

- Καθοδική προστασία κλειστών κυκλωμάτων με υγρό ψευδάργυρο STOPCOR Liquid.

- Καθοδική προστασία μηχανών εσωτερικής καύσεως.
- Καθοδική προστασία πλοίων.

- Κατασκευή ανοδίων, αλουμινίου - ψευδαργύρου.

 
 

 

 

 
SSL Certificates