Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

To STOPCOR Liquid είναι μέθοδος καθοδικής προστασίας κατάλληλη για κλειστά κυκλώματα ψύξης -θέρμανσης :
-Κεντρικές θερμάνσεις
-Ψυκτικές εγκαταστάσεις
-Ηλιακά θερμοσίφωνα
-Μηχανές εσωτερικής καύσεως

Σε αναλογία 30% κατά βάρος εμπεριέχει ψευδάργυρο σε χλωριούχο μορφή ο οποίος κυκλοφορεί συγχρόνως με το υγρό ψύξεως ή θερμάνσεως , προσφέροντας θυσιαζόμενη μάζα, άμεσα στις διαμορφούμενες διαφορές γαλβανικού στοιχείου εντός των εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται εξουδετέρωση των ηλεκτρολυτικών φαινομένων τα οποία
δημιουργούν τις ηλεκτροχημικές φθορές στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε κλειστά κυκλώματα υγρών η μικρότερη αναλογία που απαιτείται είναι 2,5% του υγρού περιεχομένου και διαρκεί 2 έτη.
Για τις μηχανές εσωτερικής καύσεως κάθε είδους η ποσότητα που απαιτείται είναι 2,5γρ ανά ίππο. Η διάρκεια προστασίας είναι 1 έτος.
Αν προστεθεί μεγαλύτερη ποσότητα δε βλάπτει, αντιθέτως παρατείνει την προστασία.

Εμφάνιση 1 έως 1
Αποτελέσματα:
 
SSL Certificates