Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

 

 

STOPCOR® Boat

Για την εφαρμογή της μεθόδου STOPCOR στην ναυτιλία υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής προστασίας με τις συσκευές τύπου STOPCOR Boat
Μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα μεταλλικά μέρη των πλοίων όπως μηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και εξωτερικά την γάστρα κοινώς βρεχάμενα.
 
Η μέθοδος και η τεχνολογία είναι ακριβώς ίδια με την εφαρμογή στις συσκευές stopcor που προορίζονται για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, με μόνη διαφορά τον τρόπο γείωσής τους. Η ιδιαιτερότητα των πλοίων να βρίσκονται μέσα στο νερό μας δίνει την δυνατότητα να οδηγήσουμε την γείωση στο νερό με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η γείωση συνδέεται είτε στην εξωτερική γείωση του πλοίου είτε σε ηλεκτρόδια που κατασκευάζουμε και προσαρμόζουμε σε σωλήνα που διαρρέεται με θαλασσινό νερό, ή και εφαρμόζοντας σε τάπα με σπείρωμα η οποία επικοινωνεί με το σύστημα ψύξεως της μηχανής στο μπλοκ η στα ψυγεία της μηχανής. Η έκταση των επιφανειών που θέλουμε να προστατεύσουμε μας προσδιορίζει και τον αριθμό και μέγεθος των συσκευών που θα εγκαταστήσουμε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 

STOPCOR BOAT A1 Plus   + 0 - 200 hp 
 

STOPCOR BOAT A3 Plus   + 0 - 300 hp 
 

STOPCOR BOAT A5 Plus   + 0 - 400 hp 
 

STOPCOR BOAT A7 Plus   + 0 - 600 hp 
 

STOPCOR BOAT A9 Plus   + 0 - 800 hp 

 

Εμφάνιση 1 έως 1
Αποτελέσματα:
 
SSL Certificates