Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

        

Καθοδική προστασία είναι η μέθοδος αποφυγής της ηλεκτρόλυσης.

Πραγματοποιείται μέσω θυσιαζομένης είτε εμβαπτιζομένης ανόδου, με την οποία διάφορα δραστικά μέταλλα τοποθετούνται στο ίδιο περιβάλλον ηλεκτρολυτικού κελιού όπου υπάρχει το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης.

Τα κυριότερα δραστικά μέταλλα, που αποκαλούνται ανόδια, είναι ο ψευδάργυρος , το αλουμίνιο και το μαγνήσιο.

Τα ανόδια θυσιάζονται αποβάλλοντας την μάζα τους σε μορφή ιόντων, τα οποία μεταφέρονται προς τη λιγότερο δραστική μεταλλική μάζα που είναι οι διάφορες κατασκευές.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στη ναυτιλία, όπου τοποθετείται μάζα ψευδαργύρου ή αλουμινίου στις πλευρές του πλοίου και σε σημεία που βρέχονται συνεχώς από νερό.

Στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και στους ηλιακούς θερμοσίφωνες ήταν σύνηθες να τοποθετούνται ράβδοι μαγνησίου εντός των σωληνώσεων και των boilers όπου κυκλοφορεί νερό.

Αυτή η μέθοδος έχει πολλά μειονεκτήματα:

  • Απαιτεί πολλαπλά σημεία τοποθέτησης λόγω της μικρής εμβέλειας καθοδικής προστασίας που αποδίδει.
  • Αφήνει κατάλοιπα υλών της θυσιαζομένης ανόδου, τα οποία διαχέονται στις σωληνώσεις προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στα παρεμβαλλόμενα εξαρτήματα.
  • Τα κατάλοιπα ρυπαίνουν το νερό γι'αυτό και δεν μπορει να εφαρμοστεί σε σωληνώσεις πόσιμου νερού.
  • Η ένταση της απόδοσης της καθοδικής προστασίας δεν είναι όμοια καθ’ όλη τη διάρκειά τους αλλά φθίνουσα λόγω της προοδευτικής μείωσης της μάζας.
  • Ο εμβαπτισμός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε πολλές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να μένουν απροστάτευτες. 

Μια άλλη μέθοδος προστασίας είναι η  επιβαλλομένη τάση (impress current), με την οποία επιβάλλεται μία ηλεκτρική τάση στα μέταλλα που υπόκεινται στην ηλεκτρόλυση, με τροφοδοσία από εξωτερική πηγή ενέργειας.

Η τάση και η ένταση προκύπτει από ειδικούς ανιχνευτές, οι οποίοι διεγείρουν ανάλογα ηλεκτρονικά κυκλώματα σε μονάδα ελέγχου, η οποία εν συνεχεία δίνει εντολή ανάλογης επιβολής τάσης και έντασης.

Προέρχεται από πηγή ηλεκτρικού ρεύματος (κυρίως ρεύμα πόλεως ) το οποίο έχει μετασχηματισθεί σε χαμηλή τάση και έχει ανορθωθεί σε συνεχές.

Η μέθοδος επιβολής τάσεως (impress current) είναι αποδοτικότερη σε σχέση με την προηγούμενη αλλά προϋποθέτει δικτυακή εγκατάσταση, κατόπιν προηγουμένης ηλεκτροχημικής μελέτης.

Απαιτεί εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνίτες , ενώ έχει πολύ υψηλό κόστος, πράγμα που την καθιστά απαγορευτική για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και επιβάλλεται συνεχή επιτήρηση από ειδικά καταρτισμένο επιτηρητή.

Καθοδική προστασία στη ναυτιλία

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή ανοδίων παντός τύπου, ψευδαργύρου και αλουμινίου για καθοδική προστασία στον τομέα της ναυτιλίας.

Εμφάνιση 1 έως 8
Αποτελέσματα:
 
SSL Certificates