Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

  

 Η ηλεκτρόλυση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που προκαλεί ηλεκτροχημική διάβρωση στις μεταλλικές επιφάνιες.

Δημιουργείται από την ροή ιόντων από αρνητικά φορτισμένα μέταλλα προς θετικά φορτισμένα μέταλλα όταν αυτά βρίσκονται συνδεδεμένα στο ίδιο περιβάλλον.

Κατα συνέπεια, εμφανίζεται μεταξύ των μετάλλων μια διαφορά δυναμικού, η οποία έχει τη μορφή ηλεκτρικής τάσης.

Η τάση αυτή είναι ανάλογη με την ροή των ιόντων και όσο μεγαλύτερη γίνεται τόσο μεγαλύτερο είναι το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης.

Το φυσικό αυτό φαινόμενο εκδηλώνεται σε μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, δεξαμενές , υδραυλικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κινητήρες κλπ.

Εμφάνιση 1 έως 2
Αποτελέσματα:
 
SSL Certificates