Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

 

Πίνακας επιλογής συσκευών

STOPCOR

Τύπος συσκευής

STOPCOR

Έκταση δικτύου σε m2

κτιριακής εγκατάστασης

Θερμίδες καυστήρα

A 1

Ηλιακά - 100

Ηλιακά  – 60.000

A 3

300 - 500

   60.000 –  150.000

A 5

500 - 700

200.000 –  350.000

A 7 Plus

700 - 1000

 400.000 – 600.000

Α 9 Plus

Απαιτείται μελέτη

Απαιτείται μελέτη

SOLAR

Ηλιακός θερμοσίφωνας

--
BOAT Μηχανή σκάφους -

 

 
SSL Certificates